برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در صنایع کاشی تیما
برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در صنایع کاشی تیما

هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در تاریخ 97/06/22 با حضور استاندار محترم خراسان رضوی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اعضاء محترم ستاد تسهیل در محل کاشی تیما برگزار گردید. در این جلسه که پس از دیدار از خط تولید کارخانه توسط استاندار محترم و همراهان آغاز شد، مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی بررسی گردید. همچنین مدیر عامل کاشی تیما مشکل پیمان ارزی را مطرح و مقرر گردید حل و فصل موضوع از طریق استانداری پیگیری شود.


دیدگاه شما

پر کردن کلیه فیلدها الزامی است!