مراکز فروش

 • فروش داخلی

  آدرس: مشهد بلوار دانش آموز

  تلفن ثابت: 05136032893

 • فروش صادرات

  آدرس: مشهد شهرک صنعتی طوس فاز 2 اندیشه 3 انتهای دانش 2

  تلفن ثابت: 05135413990

 • فروشگاه مرکزی کاشی تیما

  آدرس: مشهد چهارراه ابوطالب بین شهید قرنی 26 و 28

  تلفن ثابت: 05137235803